Thursday, 8 December 2011

SISTEM SOLAR

Apa yang perlu anda ketahui tentang sistem suria kita.

Lihat video yang dipaparkan

Wednesday, 7 December 2011

Teknik menjawab soalan Sains UPSR

Bagaimana untuk mendapat 'A' dalam UPSR

Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR 
 1.  Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali
 2.  Analisa Jadual / Gambarajah / Graf
      2.1 Kaji fakta di dalam jadual
      2.2 Rangsangan pada gambarajah
      2.3 Tafsir graf (banding beza)
 3.  Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau 
      kenyataan umum.
 4.  Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam
      soalan.
 5.  Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas.
 6.  Gunakan bahasa / istilah saintifik.
 7.  Jawapan mesti menepati konsep sains.
 8.  Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains.
 9.  Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan.
10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah.
11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan.
12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B
     (30 minit)
13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa
      sebenar.
Pemarkahan
Bahagian A
Lulus
Gagal
15-30
0-14
Daripada 30 soalan
Bahagian B
A
B
C
Gagal
15-20
10-14
5-9
0-4
Daripada 20 markah
Terdiri daripada 30 soalan
   aneka pilihan.
Pelajar perlu betul 
   sekurang-kurangnya 15 
   soalan untuk layak lulus. 
Peratus 30 soalan betul
   ialah 60%.
Bagi setiap soalan, 
   hitamkan satu ruang 
   sahaja  pada kertas 
   jawapan.
Masa 45 minit.
Jenis soalan: 
   # aneka pilihan.
   # aneka pelengkap.
Terdiri daripada 4 atau 5 
   soalan struktur. 
Pelajar perlu markah:
   5-9 untuk lulus C, 
   10-14 untuk lulus B, 
   15-20 untuk lulus A. 
Pelajar perlu menjawab
   di dalam ruang kertas 
   soalan. 
Masa 30 minit.
4 kemahiran proses sains:
   # membuat inferens
   # membuat hipotesis
   # membuat ramalan
   # mentafsir maklumat

Pelajaran hari ini.

Kebaikan dan Keburukan Daya Geseran


Monday, 5 December 2011

Cuba-cuba sains

Bubblarium
 Monday Activity


What do I need?
  • Small clear plastic lid (from yoghurt or margarine container)
  • clear plastic tape
  • flashlight that works
  • bubble juice (see recipe below)
  • spoon
  • straw
  • room you can make dark
Bubble Juice:
1 gallon water
2/3 cup dishwashing soap
Mix the ingredients together in a big bucket or dishpan. If you make your bubble juice the day before you want to use it, you’ll get bigger, stronger bubbles, but it’s pretty good right away, too.
What do I do?
1. Tape the plastic lid over the end of the flashlight where the light shines from.
2. Turn the flashlight on and hold it so the light shines straight up.
3. Dip your finger in the bubble juice and wet the lid. Put a spoonful of bubble juice on the lid. With a straw, blow one big bubble to make a bubble dome that covers the whole lid.
4. Turn off the lights and hold the flashlight so that the bottom of the bubble dome is just above your eyebrows.


5. Watch the swirling colours. If you put the wet straw into the bubble dome and blow very gently, you can move the colours around.
6. Watch the colours. How many do you see? If you watch a bubble for a few minutes, do the colours change? What colours do you see right before the bubble pops? Do you ever see black and white polka dots?
Wow! I didn’t know that!
Right before it pops, the skin of a soap bubble is only a millionth of an inch thick!